Gönüllülük

Gönüllülük bir işte kendi rızasıyla çalışmak olarak tanımlanmış olmasına rağmen toplumumuzda sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllü olarak algılanmaktadır.

Zira gönüllü olarak çalışma esası sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandır. Gönüllü kişilerin ortak özelliği, yaptıkları işler için hiçbir ücret veya kazanç talep etmemeleridir. Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen kişilere gönüllü denir. Gönüllülük ise gönüllü olma durumudur.

LİAY Vakfı’nda bütün etkinlikler gönüllülerimizin desteği ile hayata geçiriliyor. Yaşadığımız topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak hem sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı bulan gönüllülerimiz hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamış olabiliyorlar.

Başvurusu kabul edilen gönüllü adaylarımız, dönemsel olarak sunulan Vakıf Tanıtım Toplantısı’na davet edilir.

Bu toplantıda vakfımızın misyonu, vizyonu ve çalışma esasları anlatılır, etkinlikler hakkında bilgiler verilir. Sonrasında Gönüllü olmakta kararlı olanlar Aday Bilgi Formunu doldurur ve çalışacakları komitelere yönlendirilirler.

Gönüllü olabilmek için;
* 18 yaşını bitirmiş olmak,
* Vakfımızın amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek,
* Vakfın belirlediği etkinlik ve faaliyetlere somut katkıda bulunabilecek eğitim  ve  meslek özelliklerine sahip olmak

TOP